>

Bán Đảo Peninsula

  • Train To Busan 2: Peninsula
  • 25/09/2020
  • 23.72 K lượt xem

Lịch chiếu

Dự kiến ngày 14/08/2020

Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Phim có bối cảnh khoảng 4 năm sau đại dịch. Toàn bộ bán đảo Triều Tiên trở thành vùng đất hoang tàn và bị zombie xâm chiếm. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm người bị mắc kẹt, họ phải chiến đấu để sinh tồn và chờ ngày được giải cứu.

Bình luận