>

Đại Tống Thiếu Niên Chí 2019

  • Young Blood 2019
  • 22/04/2020
  • 17.13 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Đại Tống Thiếu Niên Chí là bộ phim xoay quanh nhóm thiếu niên mật thám được rèn luyện để bảo vệ an nguy Bắc Tống. Mỗi người mỗi cá tính, nhưng trải qua sinh tử, họ dần dần trở nên thấu hiểu nhau, đoàn kết với nhau, đồng lòng bảo vệ giang sơn

Bình luận