>

Hướng Về Phía Mặt Trời

  • Living Toward The Sun (2020)
  • 21/10/2020
  • 804 lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Living Toward The Sun (2020)
Hướng về phía mặt trời kể về tác giả truyện tranh Hùng Đốn (熊頓) - vai của Tưởng Hân, trong thời gian điều trị ung thư cô đã vẽ lại quá trình đấu tranh với bệnh tật của mình qua những mẩu truyện tranh, tạo thành một series mang tên Biến đi, Ngài Khối U.

Bình luận