>

Linh Kiếm Tôn

  • Spirit Sword Sovereign
  • 27/09/2020
  • 15.64 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Linh Kiếm Tôn nói về cường giả bị tập kích, phản lão hoàn đồng, trở thành thiếu chủ phế vật. Kẻ thù từ đời trước kiếp này, quyết không bỏ qua. Sai lầm kiếp trước, kiếp này quyết tâm bù đắp. Linh Kiếm trường khiếu, thiên địa tam giới, ngã vi chí tôn!

Bình luận