>

Michelle Wolf: Vở Hài Kịch

  • Michelle Wolf: Joke Show (2019)
  • 15/12/2019
  • 364 lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Danh hài Michelle Wolf bàn về văn hóa nhục mạ, mát xa, sinh con, nữ quyền và nhiều điều khác (như rái cá) trong chương trình độc thoại đặc biệt ở thành phố New York.

Bình luận