>

Nắm Đấm Sắt

  • Girl With Iron Arms (2020
  • 01/08/2020
  • 119 lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Một cô gái trẻ có sức mạnh siêu nhiên bị bán đến Thượng Hải bởi cha mẹ nghiện thuốc lá để trở thành một vũ công. Cô trở nên nổi tiếng trong Khu tô giới của Pháp bằng nắm đấm sắt...

Bình luận