>

Nhà Hàng Trung Hoa 3

  • Chinese Restaurant 3
  • 16/10/2019
  • 33.57 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Nhà Hàng Trung Hoa 3
Nhà Hàng Trung 3 là một chương trình của Đài Hồ Nam. Trong vòng 20 ngày Huỳnh Hiểu Minh, Dương Tử, Vương Tuấn Khải, Tần Hải Lộ... phải cùng hợp sức để kinh doanh một nhà hàng món Trung tại Sicilia, Italy. Ngoài ra mỗi một tập sẽ có một khách mời đặc biệt xuất hiện để chế biến ra những món ăn Trung Hoa đậm đà bản sắc

Bình luận