>

Phượng Quy Tứ Thời Ca: Cẩm Ngôn Truyện

  • The Legend Of Jin Yan (2020)
  • 10/07/2020
  • 36.61 K lượt xem

Lịch chiếu

T4,5,6 hằng tuần

Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Nội dung: Kể về con gái nhà tướng Văn Tố Cẩm ban hôn cho thân vương Tiêu Dục và Cẩm vương Tiêu Kỳ, bất đắc dĩ chị gái Văn Tổ Ngữ phải gả thay, sau đó chị em nhà họ Văn lại vì một di chiếu của tiên vương mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương vị, Văn Tố Cẩm bèn dùng tên giả Cẩm Ngôn lẻn vào vương phủ muốn cứu tỷ tỷ, nhưng trong quá trình này lại nảy sinh vướng mắc tình cảm phức tạp với Dục thân vương và Cẩm vương.

Bình luận