>

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta

  • Way Back Into Love (2020)
  • 22/09/2020
  • 9.3 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Quãng Thời Gian Tươi Đẹp Của Chúng Ta nói vềthời trung học Lục Già có từng yêu thầm chàng trai học giỏi ưu tú Từ Gia Tu, nhưng sau khi tốt nghiệp phải chạy đông chạy tây thì hai người mất liên lạc. Ở bên ngoài bôn ba nhiều năm, Lục Già trở về quê quán tiếp tục phát triển, không nghĩ đến sau khi nhậm chức lại phát hiện người sáng lập công ty lại là Từ Gia Tu, trời xui đất khiến hai người còn là hàng xóm.
Diễn viên: Đường Hiểu Thiên, Tôn Thiên, Vương Hựu Quân, Trương Gia Hi,…

Bình luận