>

Vạn Giới Thần Chủ

  • Lord of the Universe
  • 08/10/2020
  • 9.53 K lượt xem

Lịch chiếu

07/02/2019

Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Vạn Giới Thần Chủ kể về Diệp Thần từ thế giới hiện đại xuyên không qua Nam Châu, thành chủ nhân Di Hồng Viện, trước khi lên đường tiến về phía bắc, nhận lời hỗ trợ thánh nữ Tuyết Ảnh tộc thoát khỏi khốn cảnh, lại không nghĩ rằng...

Bình luận