Lee Gyu-Han

Hàn Quốc

04/08/1980

Tiểu sử

Tên: Lee Gyu-Han
Hangul: hình
Ngày sinh: 4 tháng 8 năm 1980
Nơi sinh: Hàn Quốc
Trường trung học: Trường trung học Yeouido
Đại học: Đại học Kookmin
Chiều cao: 178cm.